Geoekonomski forum udruga za proučavanje svjetskog ekonomskog razvoja utemeljena je u 2004. godini nakon nekoliko godina razmišljanja i planiranja o potrebi povezivanja stručnjaka u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi koji se bave ekonomskom globalizacijom, međunarodnim odnosima i pitanjima sigurnosti. Ključna ideja povezivanja temelji se na geoekonomskom konceptu, odnosno strateškoj upotrebi ekonomije.

Geofo Statut

GEOFO je usmjeren u tri pravca

Promoviranje ekonomske diplomacije i razumijevanje nacionalnog, globalnog i svjetskog razvoja
Istraživanje dubine, sadržaja i načina globaliziranja Hrvatske, jugoistočne Europe i Europske unije
Oblikovanje Pax economica za jugoistočnu Europu

Ciljevi GEOFO-a su predviđanje i analiza djelovanja globalne ekonomije na države u razvoju, razmjenjivanje iskustava o konkretnim posljedicama globalizacije s državama u regiji, te oblikovanje ostvarivih prijedloga upravljanja tim posljedicama.

Geofo svoje ciljeve slijedi kroz

  • educiranje javnosti o važnosti geoekonomije i potrebi upravljanja posljedicama svjetskog ekonomskog razvoja u Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi
  • istraživanje ključnih elemenata potrebnih za geoekonomski oblikovanu politiku Hrvatske u odnosima sa svijetom
  • istraživanje utjecaja ekonomske globalizacije na ostvarivanje nacionalnih ciljeva, ekonomsku i socijalnu stabilnost društva
  • proučavanje načina vođenja geoekonomske politike u regiji
  • promoviranje oblikovanja politike i odnosa u Jugoistočnoj Europi na načelima geoekonomije
  • poticanje proučavanja modela hrvatskog gospodarskog sustava, utjecaja liberalizacije i privatizacije na socijalnu sigurnost, pravednost, demokraciju i ljudska prava u Hrvatskoj.
  • istraživanje iskustva malih država u velikim integracijskim blokovima