Konferencije i publikacije

POSAO POSTNACIONALNE DIPLOMACIJE

ODBOR PREPORUKE

Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske

FOKUS

Glavni cilj Konferencije je širenje znanja o posljedicama ekonomske globalizacije na vođenje vanjske politike države. Iako je povezivanje uzroka s posljedicama uvijek težak posao Konferencija želi kroz iskustavo posljedica ekonomske globalizacije na vanjsku politiku Francuske pokazati da ekonomska globalizacija usmjerava vanjske poslove u pravcu stvaranja postnacionalne diplomacije koja se primarno realizira preko ekonomske diplomacije.

Vodeći svjetski stručnjak za pitanja vanjske politike Domingue održat će predavanja "Kako ekonomska globalizacija oblikuje vanjsku politiku Francuske"

Konferencija također želi objasniti kroz raspravu sudionika zašto utjecaj poslovne zajednice Hrvatske na vanjsku politiku morao biti veći nego utjecaj bilo kojih drugih faktora hrvatske vanjske politike, te se zalaže za jačanje "protrade " politike prema državama u regiji umjesto stare balkanske geopolitike.

ZAŠTO

Proces promjena, uzrokovan utjecajem ekonomske globalizacije na vanjsku politiku države, podrazumijeva novi pristup "ekonomskoj diplomaciji" koji obuhvaća ne samo jedan odjel kao danas, već ukupno diplomatsko djelovanje i osoblje i to sve do razine veleposlanika. Cilj je pokazati da država može i preko vođenja vanjske politike poboljšati kompetitivnu moć svojih tvrtki.

Postojeća ekonomska diplomacija Hrvatske je ograničena činjenicom da je projektirana prije svega za djelovanje u državnocentričkom sustavu i da je sadržajno i strukturalno podređena političkoj i simboličkoj funkciji diplomacije te funkciji zakonskog predstavljanja. Diplomacija za doba globalizacije nužno je u funkciji ekonomije i ima osjećaj za cjelinu svijeta bez obzira iz koje zemlje djeluje.

Budući da ni u životu, ni u međunarodnim odnosima ne postoji tako nešto kao što je posve novi početak, potrebno je reformiranje postojeće ekonomske diplomacije na način da postane dominirajuća dimenzija vanjske politike zemlje i element svakog diplomatskog djelovanja. Postnacionalna diplomacija na svim svojim razinama djeluje u korist ekonomskog interesa zemlja, pa i onda kada djeluje u nekoj zemlji humanitarno i ne zove se ekonomska diplomacija. Sve vrste postnacionalne diplomacije, kako god se zvale, trebaju biti usmjerene na širenje prostora za ekonomski proboj Hrvatske.

ZA KOGA

Za javnost, akademske i poslovne krugove, studente, civilne udruge, državnu upravu i medije. U medijima se vanjska politika Hrvatske u regiji prezentira uglavnom s geopolitičkog, aspekta, a ulazak u EU kao strah od gubljenja nacionalnog suvereniteta. Tako javnost ne dobiva pravu sliku promjena koju je ekonomska globalizacija izazvala u svim državama, a ne samo u Hrvatskoj. Konferencija omogućava građanima da jednostavnije shvate obilježja doba u kojem žive i nužnosti prilagodbe ekonomskoj globalizaciji koja ne mora biti negativna.

ORGANIZATOR

Konferencija GEOFO-a drži važnim poticati takvu hrvatsku ekonomsku kulturu koja daje prednost društvenoj solidarnosti u odnosu na neograničenu slobodu i profit. GEOFO se zalaže za dominaciju ekonomske funkcije u vanjskoj politici države, jer je to bitno obilježje diplomacije za doba ekonomske globalizacije, ali ne na štetu socijalne funkcije države.

Na žalost Konferencija GEOFO-a koja je trebala biti održana 15. studenog otkazana je zbog bolesti glavnog predavača profesora Dominiquea Moisija. Molimo sve naše sudionike, suradnike i sponzore da prihvate našu iskrenu ispriku kao i ispriku od profesora D. Moisija koja je ovdje priložena.